Over mij

Grafische vormgeving

 

Van ontwerp naar eindproduct. Website's, Logo’s, flyers, posters, brochures of complete huisstijlen. 


Bij het ontwikkelen van een professionele website speelt webdesign, oftewel het ontwerp, een grote rol. Dit is immers de uitstraling die je geeft aan je internetpagina. Web Design Lucien gaat graag voor u aan de slag.

Klant is koning

Of het nu om een kleine website gaat of een grote internetwinkel. De uitdaging blijft hetzelfde en voor mij is iedere klant even belangrijk.

 

Door mijn creativiteit van de laatste jaren probeer ik dat over te brengen in websites, visitekaarten, flyers en Posters/Plakaten als u een wens heb laat het mij dan even weten. We komen best tot een goede deal, mijn passie is ook nog fotografie(zie ook Fotovenlostad) en dit in combinatie met Web Design. /

Beim Entwerfen einer professionellen Website spielt Webdesign oder Design eine große Rolle. Dies ist schließlich das Bild, das Sie Ihrer Website geben. Webdesign Lucien arbeitet gerne für Sie.

Kunde ist König

Sei es eine kleine Website oder ein großer Internetladen. Die Herausforderung bleibt gleich und für mich ist jeder Kunde gleich wichtig.

Durch meine Kreativität der letzten Jahre versuche ich, das auf Websites, Visitenkarten, Flyer und Poster / Plakate zu übertragen, wenn Sie einen Wunsch haben, lass es mich wissen. Wir kommen zu einem guten Geschäft, meine Leidenschaft ist die Fotografie (siehe auch Fotovenlostad) und dies in Kombination mit Webdesign.

  

 

Auteursrecht:

Respecteer het auteursrecht op foto's. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken, vertrouw hierbij niet op de mededeling van anderen. Maak altijd duidelijke afspraken over gebruik en vergoeding. Gebruik de foto alleen voor afgesproken doeleinden. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. Let ook op de rechten die anderen op een foto kunnen hebben. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie. /

 

Beachten Sie das Urheberrecht an Fotos. Bitten Sie den Fotografen immer um Erlaubnis, wenn Sie ein Foto verwenden möchten. Verlassen Sie sich nicht auf die Kommunikation mit anderen. Treffen Sie immer klare Vereinbarungen über die Verwendung und Erstattung. Verwenden Sie das Foto nur für vereinbarte Zwecke. Erwähnen Sie immer den Namen des Fotografen mit dem Foto. Verwenden Sie kein Foto, wenn Sie nicht wissen, wer der Schöpfer ist. Bearbeiten oder schneiden Sie ein Foto nicht ohne die Erlaubnis des Fotografen. Achten Sie auch auf die Rechte, die andere an einem Foto haben können. Stellen Sie dem Fotografen immer eine Kopie der Publikation zur Verfügung.